Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NALEŻY UISZCZAĆ DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA POCZYNAJĄC OD LIPCA 2013 ROKU NA NR INDYWIDUALNEGO KONTA

WZÓR WPŁATY

wpłata_0002
plakat