02.09.2014 Zjednoczeni Pasją w Austerii Krokus

W dniu 2 września 2014 roku Zjednoczeni Pasją spotkali się w „ Austerii Krokus” w Rzeczce na kolejnym, comiesięcznym posiedzeniu roboczym.

Tradycyjnie przedyskutowano wiele zagadnień, zmierzających do zaprezentowania walorów, zasobów oraz potencjału turystycznego naszej Krainy Sowiogórskich Tajemnic poza jej granicami.

Omówiono ważne, techniczne kwestie nowo powstającego produktu – folderu promocyjnego, tworzonego w formie spojrzenia małej i wielkiej sowy na nasz mikro region. Powrócono do pomysłu stworzenia na terenie gminy Walim „dziupli sów”, czyli miejsca, w którym gromadzone będą sowy, wykonane dowolna techniką. Podjęto również temat zorganizowania wśród uczniów naszych szkół, akcji zmierzającej do powiększenia sowiej kolekcji.

Wójt Gminy Walim Pan Adam Hausman podsumował VIII Festiwal Sera, dziękując przy tej okazji wszystkim tym, którzy swym wkładem i zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia tego wydarzenia. Poruszył także temat związany z przewozem osób, czyli nowo powstałej linii nr 5, na trasie Walim-Wałbrzych.

Sekretarz Gminy Pani Aleksandra Ignaszak przypomniała o kończącym się terminie składania wniosków na bezpłatny dostęp do internetu w technologii LTE.

Na koniec spotkania poruszono tzw. sprawy różne, przedstawiając terminy ważnych wydarzeń odbywających się na terenie naszej gminy w miesiącu wrześniu.

Kolejne spotkanie Zjednoczonych Pasją – już za miesiąc.

DSC_9701 (Copy)