Zjednoczeni Pasją w Ośrodku Wypoczynkowym „Rzeczka”

Ośrodek Wypoczynkowy „Rzeczka” w dniu 23 października 2014 roku, gościł Zjednoczonych Pasją, na comiesięcznym spotkaniu roboczym.

Zważywszy na fakt, że turystyka jest jedną z najbardziej efektywnych gałęzi gospodarki na terenie Gminy Walim oraz że turystyka stwarza znaczne możliwości ożywienia gospodarki, Zjednoczeni przedyskutowali wiele zagadnień, mających istotny wpływ na promowanie naszej gminy poza jej granicami.

Zaprezentowano i omówiono nowy produkt – folder promujący atrakcje, zasoby i walory naszej Krainy Sowiogórskich Tajemnic, a także twórców, wytwórców oraz kwaterodawców działających na terenie gminy.

Ukazano miejsce, w którym powstaje „Dziupla Sów”, czyli punkt, w którym gromadzone i przechowywane będą sowy, wykonane dowolną techniką.

Wójt Gminy Adam Hausman poinformował o nowo powstałej stronie internetowej LOT Aglomeracja Wałbrzyska, której Gmina Walim jest członkiem, realizacji projektu „TELEBIMY – nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach” , a także przyszłym udziale w targach turystycznych w Poznaniu.

Na koniec spotkania poruszono tzw. sprawy różne przedstawiając:

– nowy produkt, w postaci map zawierających ogółem ok. 500 km tras rowerowych Strefy MTB , w tym ok. 70 km tras zlokalizowanych na terenie naszej gminy.

– pomysł powstania znaczków turystycznych naszych atrakcji.

Kolejne spotkanie Zjednoczonych Pasją zaplanowano na grudzień.

DSC_1321