SOŁTYS WSI RZECZKA – PAN FRANCISZEK KAWALER

Na terenie Gminy Walim jest 9 sołectw, każde z nich ma swojego Sołtysa – osobę reprezentującą mieszkańców, dbającą o ich interesy.
Sołtys – lider dba o sprawy mieszkańców i reprezentuje ich na zewnątrz. Jest łącznikiem społeczności wiejskiej z władzami gminy. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć tych ludzi wszystkim mieszkańcom i odwiedzającym naszą gminę.
Dziś przedstawiamy Franciszka Kawalera – Sołtysa wsi Rzeczka.

Franciszek Kawaler jest mieszkańcem wsi Rzeczka od urodzenia, czyli od 1960 roku. Prowadzi gospodarstwo agroturystyczne  oraz zajmuje się hodowlą bydła, a także wynajmem pokoi gościnnych. W wolnym czasie lubi chodzić po górach i obserwować nieustannie zmieniającą się przyrodę. Ma żonę i dwie dorosłe córki. “Sołtysowanie” nie jest dla niego nowością, gdyż pełnił tą funkcją przez 21 lat. Po trzyletniej przerwie, w styczniu 2015 roku, ponownie został wybrany na przedstawiciela wsi Rzeczka – czyli z przerwą jest to jego 7 kadencja.

– Kim według pana jest Sołtys?
 F.K. Sołtys jest liderem lokalnej społeczności.

– Z czym związana jest praca Sołtysa?
 F.K. Jego praca wiąże się ze współpracą z Urzędem Gminy i mieszkańcami oraz pomaganie im w problemach życiowych.

– Czy obowiązki Sołtysa są łatwe do wykonania?
F.K.  Obowiązki Sołtysa nie są łatwe, gdyż nie każdemu z mieszkańców można pomóc w jego problemach.

– Co Pana skłoniło do podjęcia takiej aktywności społecznej?
 F.K. Do takiej aktywności społecznej skłoniła mnie dobra współpraca z sąsiadami oraz  tradycja przekazana od mojego ojciec, który  był sołtysem Rzeczki przez 20 lat.

– Jak wyobraża sobie Pan współprace z mieszkańcami wsi?                                                                                       F.K. Poprzez spotykanie się z nimi i pomaganie im najczęściej jak to jest możliwe.

– Jak wyobraża sobie Pan współprace z Władzami Gminy?                                                                                         F.K. Tak samo, poprzez spotykanie się na zebraniach i sesjach.

– Jak ocenia Pan obecną kondycję wsi?                                                                                                                         F.K Miejscowość Rzeczka posiada bardzo mało stałych mieszkańców wsi i. Duża część młodzieży wyjechała do pracą za granicą. Pozostałą część społeczności lokalnej stanowią ludzie starsi oraz w średnim wieku, dlatego też ciężko jest mi cokolwiek zorganizować. Rzeczka jest miejscowością turystyczną, posiadamy: kilka wyciągów narciarskich, siedem większych hoteli, kilka gospodarstw agroturystycznych, szlaki turystyczne na Wielką Sowę, oraz do podziemnych atrakcji.

– Jakie ma pan plany na przyszłość związane z Rzeczką?                                                                                             F.K. W roku 2014 rozpoczęto budowę sieci kanalizacyjnej, poprawie ulega również infrastruktura. Potrzeby jednak są ogromne, min: nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki, ławki przy szlakach turystycznych, przedłużenie kursów autobusowych na “szczyt” Rzeczki, ponieważ mieszkańcy  oraz turyści muszą pieszo pokonywać ok. 1,5 km.

– W jaki sposób planuje pan zrealizować postanowiona, postulaty i zadania?                                                          F.K. Wszystkie plany chcę realizować poprzez korzystanie z funduszu sołeckiego oraz zgłaszanie zadań do budżetu gminnego.

– Dziękuję za rozmowę.                                                                                                                                                    F.K.  Dziękuję.

DSC_5674