Prezentacja zjednoczonych pasją

Rozpoczynamy cykl prezentacji podmiotów uczestniczących w utworzonym na terenie gminy Walim partnerstwie „Zjednoczeni Pasją”. Grupa składa się z kilkunastu osób reprezentujących przede wszystkim branżę turystyczną.