Ważne adresy

Urząd Gminy Walim
ul. Boczna 9
tel. 748494340
tel. 748494359
fax. 748494355
Centrum Sportu i Rekreacji
58-320 Walimiu
ul. Boczna 8A,
tel. 748423033
Centrum Kultury i Turystyki
58-320 Walim
ul. Tadeusza Kościuszki 2,
tel. 748457230
Gminna Biblioteka Publiczna
58-320 Walim
ul. Długa 8,
tel. 748457272
Ośrodek Pomocy Społecznej
58-320 Walim
ul. Długa 8,
tel. 748457650
Administracja Budynków Komunalnych sp z o.o.
58-320 Walim
ul. Długa 8,
tel. 748457324
Rewir Dzielnicowych w Walimiu
ul. T. Kościuszki 2
tel. 748457397
Poczta w Walimiu
ul. Samorządowa 1

tel. 530 808 535

Ośrodek Zdrowia w Zagórzu Śląskim
ul. Główna 15
tel. 748453388
Gminny Ośrodek Zdrowia w Walimiu
ul. Boczna 9
tel. 748457665
Apteka “Słoneczna” w Walimiu
ul. Konopnickiej 2
tel. 748457316
Gminny Zespół Obsługi Szkół
58-320 Walim
ul. Boczna 8,
tel. 748457285
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu
ul. Boczna 8
tel. 748457003
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Jugowicach
ul. Główna 34
tel. 748453385
Ośrodek Socjoterapii im. UNICEF w Walimiu
ul. Nowa Kolonia 9
tel. 748457251
tel. 748457513
Agencja PKO
ul. T. Kościuszki 2
58 – 320 Walim
tel. 74 8446376
Filia Powiatoweg Urzędu Pracy w Wałbrzychu
ul. Długa 8, 58 – 320 Walim
Kierownik: Danuta Kłyż
tel. 748457377