Informacja dla mieszkańców

W związku z realizacją projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 -2013, działanie 8.3, Gmina Walim zachęca do wypełnienia ankiety dotyczącej zapotrzebowania zgłaszanego przez mieszkańców gminy na usługi Internetu szerokopasmowego oraz bezpłatnego lub za cenę niższą niż cena rynkowa Internetu, świadczonego w miejscach publicznych za pośrednictwem Hotspotów.

Formularz ankiety dostępny jest w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Walim lub do pobrania w pliku załączonym do pisma na stronie www.walim.pl

Wypełnione ankiety należy złożyć do 21 lipca 2014 roku w urzędzie: osobiście, przesyłką pocztową na adres Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim lub mailem rybinski@walim.pl

Ankieta do pobrania