Organizacje Pozarządowe Gminy Walim

Poznaj Organizacje Pozarządowe Gminy Walim  

Mapa aktywności organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Walim

Mapa aktywności organizacji pozarządowych stanowi zbiór informacji o działających na terenie Gminy Walim i współpracujących z gminą organizacjach pozarządowych.

Jej stworzenie miało na celu systematyczne przekazywanie mieszkańcom gminy oraz innym osobom zainteresowanym działalnością pożytku publicznego aktualnych informacji o organizacjach pozarządowych działających na naszym terenie i na rzecz naszych mieszkańców.

Do dostarczania i aktualizacji danych stosuje się formularz identyfikacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 3/2014 Wójta Gminy Walim  z dnia 10 grudnia 2014 roku  w sprawie utworzenia “Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Walim”, jej aktualizowania oraz wykorzystania danych o organizacjach pozarządowych, dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Walim a w formie drukowanej w Biurze Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu.

PLIK DO POBRANIA:

  1. Ankieta aktywności organizacji pozarządowych
  2. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Walim
  3. Realizowane działania Gminy Walim z organizacjami pozarządowymi
  4. Zarządzenie nr 3/2014 Wójta Gminy Walim w sprawie utworzenia “Mapy aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Walim”
  5. Przydatne informacje:

– Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020 

W “mapie aktywności” udostępnione zostały informacje dotyczące organizacji pozarządowych współpracujących z Gminą Walim w różnych zakresach. Informacje te pochodzą zarówno z ankiet informacyjnych nadesłanych przez organizacje jak również z innych dostępnych źródeł.Jeżeli zauważyliście Państwo, że dane umieszczone na tej stronie uległy zmianie lub należy je uzupełnić – proszę o wypełnienie ankiety informacyjnej znajdujących się poniżej i przesłanie jej na adres: sport@walim,pl , tel. 74/8423033