04.12.2014 Zjednoczeni Pasją w Zajeździe Hubert

Ostatnie w tym roku kalendarzowym spotkanie robocze Zjednoczonych Pasją, odbyło się  4 grudnia 2014 roku w Zajeździe Hubert w Walimiu. Tym razem rozpoczęło się nietypowo bowiem, wręczeniem listów gratulacyjnych, zarówno od Zjednoczonych jak i od Wójta Gminy Walim Adama Hausmana, dla rodziny Państwa Bogdańskich za zdobyte nagrody i wyróżnienia w konkursach promujących najlepsze gospodarstwa agroturystyczne.

 Następnie:

– przedyskutowano i wybrano najkorzystniejsze, z punktu widzenia rozwoju turystyki  miejsca, w których pojawimy się z ofertą promującą naszą gminę na międzynarodowych  targach turystycznych,

– omówiono propozycje imprez promocyjno-integracyjnych do kalendarza wydarzeń na  2015 rok,

–  powitano i serdecznie przyjęto nowoprzybyłego członka Pana Krzysztofa Kamila Zielińskiego otwierającego w Zagórzu Śląskim gospodarstwo agroturystyczne.

Sekretarz Gminy Aleksandra Ignaszak przedstawiła propozycję  wyjazdu studyjnego do Lokalnej Grupy Działania  Ujście Baryczy  w ramach Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Sowiogórskie” oraz ofertę umożliwiającą pozyskanie środków na projekty dotyczące lokalnych, ekologicznych inicjatyw.

Wójt Gminy Walim zaprosił wszystkich zebranych na “Bożonarodzeniowe Spotkanie Wigilijne”, które odbędzie się 19 grudnia 2014 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu.

 Kolejne spotkanie Zjednoczonych Pasja –  już w styczniu.

Serdecznie zapraszamy ludzi “pozytywnie zakręconych”, którzy chcieliby powiększyć grono Zjednoczonych Pasją, a tym samym przyczynić się do rozwoju turystyki w gminie Walim.

DSC_2432 DSC_2435 DSC_2442