05.11.2015 Zjednoczeni Pasją w Schronisku Górskim “Orzeł”

W dniu 05 listopada 2015 roku Schronisko Górskie “Orzeł” w Sokolcu gościło Zjednoczonych Pasją na kolejnym spotkaniu roboczym.

Tradycyjnie przedyskutowano wiele zagadnień zmierzających do zaprezentowania walorów, zasobów oraz potencjału turystycznego naszej Krainy Sowiogórskich Tajemnic poza jej granicami.

Następnie:

  • podsumowano październikowy udział w TOUR SALON – Targach Regionów i Produktów Turystycznych w Poznaniu,
  • wybrano najkorzystniejsze, z punktu widzenia rozwoju turystyki  miejsca, w których w 2016 roku pojawimy się  z ofertą promującą naszą gminę,
  •  podjęto temat stworzenia kolorowani promującej zasoby, walory oraz atrakcje naszej krainy,
  • pani Magdalena Drąg-Waga zaprezentowała swoją “Sowią Rodzinę” – prace rękodzielnicze promujące Góry Sowie.

Na koniec spotkania poruszone zostały tzw.  sprawy różne, służące promocji bieżących wydarzeń i atrakcji mających miejsce w Gminie Walim.

Kolejne spotkanie Zjednoczonych Pasja –  już w grudniu.

Serdecznie zapraszamy ludzi “pozytywnie zakręconych”, którzy chcieliby powiększyć grono Zjednoczonych Pasją, a tym samym przyczynić się do rozwoju turystyki w gminie Walim.

126543