Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim

pobranenazwa

unia

 

 

Gmina Walim, dzięki swoim staraniom, pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 6.155.686,00 zł. na projekt pod nazwą „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”. Co ważne projekt został tak skonstruowany, aby z budżetu gminy na ten cel nie przekazać ani złotówki. Pozyskana kwota jest jak dotąd najwyższą w historii gminy.

Prezentacja projektu do pobrania

Zapraszamy do obejrzenia filmu z konferencji prasowej udostępnionej przez Telewizje Kablową “Podgórze”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE