Sołtys wsi Niedźwiedzica – Pan Mieczysław Sidor

Na terenie Gminy Walim jest 9 sołectw, każde z nich ma swojego Sołtysa – osobę reprezentującą mieszkańców, dbającą o ich interesy.
Sołtys – lider dba o sprawy mieszkańców i reprezentuje ich na zewnątrz. Jest łącznikiem społeczności wiejskiej z władzami gminy. Dlatego chcielibyśmy przybliżyć tych ludzi wszystkim mieszkańcom
i odwiedzającym naszą gminę.
Dziś przedstawiamy Mieczysława Sidora- Sołtysa wsi Niedźwiedzica

– Kim jest Sołtys?
M.S. Jest to osoba wybierana przez mieszkańców wsi jako reprezentant danej miejscowości. Współpracownik Gminy. Wybierany demokratycznie, jako konkretna osoba, a nie partia. Jest to osoba wzbudzające zaufanie i jest liderem danej miejscowości. Zauważa potrzeby mieszkańców i miejscowości.

– Z czym związana jest praca Sołtysa?
M.S. Z dużym zaangażowaniem i pracą na rzecz środowiska lokalnego. Praca z inwencją, przekonywanie mieszkańców do zadań określonych przez zebranie wiejskie.

– Czy obowiązki Sołtysa są łatwe do wykonania?
M.S. Są trudne. Wszystko jest uzależnione od umiejętności zorganizowania się mieszkańców. Zależy to również od skuteczności współpracy z urzędami

– Jak układa się Pana współpraca z mieszkańcami Niedźwiedzicy?
M.S. Bardzo dobrze. Ludzie są zaangażowani. Mieszkańcy sami się organizują, ustalają porządek oraz podsuwają pomysły na rozwój.

– Co Pana skłoniło do podjęcia takiej aktywności społecznej?
M.S. Jest to związane z rodzinną tradycją bycia Sołtysem. Mój dom niezmiennie od 1947 roku, czyli już 65 lat, jest domem Sołtysa. Sołtysem był najpierw mój ojciec, następnie moja żona, a teraz ja sprawuje tę funkcję już czwartą kadencję. Na moją postawę społecznika składa się również fakt, że bylem strażakiem, a poświęcenie dla ludzi i niesienie pomocy jest wpisane w ten zawód.

– Czy udaje się Panu zrealizować postawione postulaty?
M.S. Zadania określone przeze mnie czy zebranie wiejskie znajdowały swój finał z dobrym efektem. Na przykład wyremontowaliśmy naszą świetlicę wiejską z własnych składek, za co zostaliśmy wyróżnieni nagrodą i znaleźliśmy sponsora.

– Jak układa się Panu współpraca z władzami Gminy?
M.S. Dobrze. Ze wszystkimi pracownikami Gminy mogę załatwić sprawę. Wójt stara się wspomagać nas w marę możliwości i występuje w naszym imieniu. Mam też dobry kontakt z Radą Gminy.

– Jakieś plany na przyszłość związane z daną miejscowością?
M.S. Wiem, że obecna sytuacja finansowa nie pozwala na zbyt duże przedsięwzięcia, ale przydałoby się zadbać o estetykę wsi czy przystąpić do kolejnego remontu naszej świetlicy wiejskiej. Przydałyby się również nowe chodniki.

– Jak Pan ocenia obecną kondycję Niedźwiedzicy?
M.S. Poprawa jest widoczna. Mamy parking, plac zabaw czy plac do gry. Widać, że wieś się rozwija.

– A Gminy?
M.S. Podobnie oceniam Gminę. Też sobie jakoś radzi, nie można powiedzieć, że jej kondycja jest zła. Powstają place zieleni, nowe ogrodzenia. Turystyka jest dobrym rozwiązaniem dla Gminy, ale przydałoby się poprawić warunki turystyczne. Wśród tej bazy turystycznej warto byłoby stworzyć tanie warunki, przystępne dla każdego turysty.

– Czy chciałby Pan coś jeszcze dodać?
M.S. Dla Sołtysa zaufanie pokazuje się najlepiej na wyborach, a moja czwarta kadencja jest tego dowodem . Zaufanie mieszkańców do Sołtysa jest najważniejszą wykładnią jego pracy. Praca Sołtysa wymaga dużego zaangażowania oraz dużego nakładu pracy. Jestem zadowolony z tego, co dokonałem przez te wszystkie lata mojej pracy jako Sołtys, ale zawsze chciałoby się więcej.

Dziękujemy za rozmowę
Wywiad przeprowadzili Marcin Nagumowicz oraz Radosław Kasprzak

Mieczysław-Sidor

Uwaga:
Jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby sam się zaprezentować lub zna osobę, którą warto przedstawić – prosimy o kontakt z Sekretarzem Gminy lub Inspektorem ds. Promocji Gminy.
Tel. 74 8494 340