1.12.2016 – Zjednoczeni Pasją w Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu

W dniu 01 grudnia 2016 r. Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu gościło Zjednoczonych Pasją na kolejnym spotkaniu roboczym.

Zważywszy na fakt, że turystyka jest jedną z najbardziej efektywnych gałęzi gospodarki na terenie Gminy Walim oraz że stwarza znaczne możliwości ożywienia naszego regionu, Zjednoczeni przedyskutowali wiele zagadnień, mających istotny wpływ na promowanie naszej “Krainy sowiogórskich tajemnic” poza jej granicami.

W trakcie spotkania:

– podsumowano i zlecono do realizacji projekt tablic “Krainy sowiogórskich tajemnic” z zawieszkami promującymi obiekty i atrakcje naszej gminy.

–  podjęto temat stworzenia kalendarza wydarzeń na 2017 rok,

–  przedyskutowano udział Zjednoczonych Pasją w Międzynarodowych Targach Turystycznych oraz wybrano najkorzystniejsze, z punktu widzenia rozwoju turystyki miejsca, w których w 2017 roku pojawimy się  z ofertą promującą naszą gminę,

Na koniec spotkania poruszone zostały tzw.  sprawy różne, służące promocji bieżących wydarzeń i atrakcji Gminy Walim.

Składamy serdeczne podziękowania Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu za gościnę.

Wszystkich, którym na sercu leży turystyka i jej rozwój, zapraszamy do wspólnego działania w Zjednoczonych Pasją.

Kolejne spotkanie już w nowym 2017 roku, a dokładnie na początku lutego!

Zjednoczeni w CKiT 1 Zjednoczeni w CKiT 2 Zjednoczeni w CKiT 3