06.09.2012r. – Spotkanie w Karczmie Góralskiej

Na zebraniu było obecnych 25 osób. Lista obecności w załączniku
Obrady otworzyła Sekretarz Gminy Walim, Aleksandra Ignaszak, która zaproponowała następujący porządek obrad:
1.Konkurs na logo stowarzyszenia „Zjednoczeni Pasją”
2.Wyjazd do Dobkowa
3.Omówienie parametrów technicznych nowej mapy turystycznej Gminy
4.Wolne wnioski
Ad.1
Aleksandra Ignaszak powitała wszystkich przybyłych. Poinformowała zebranych o wysłaniu ogłoszeń
o konkursie na logo Zjednoczonych Pasją oraz odczytała wykaz nagród konkursowych. Pula nagród wynosi łącznie 1700 zł. Podziękowała również fundatorom za wkład w nagrody.
Ad.2
Wójt Gminy Walim omówił wyjazd do Dobkowa, który planowany jest na 4-5 października 2012r. Podkreślił również cel tego wyjazdu, którym jest podpatrzenie rozwiązań, jakie tam zastosowano przy zarządzaniu tamtejszą strukturą turystyczną. Zaznaczył również, że rozwiązania te w zdecydowanej mierze pochodzą z prywatnej inicjatywy.
Ad.3
Wojciech Puietruszka zaproponował zmiany w kształcie mapy oraz nowe pomysły z tym związane ( m. in. inny format mapy). Propozycja wynikała z tego, że przy obecnym kształcie mapy, niewygodne będzie umieszczenie wszystkich wymaganych informacji, mapa stanie się nieczytelna i mniej funkcjonalna. Poinformował o kosztach takich zmian i nowym projekcie mapy, który został poddany głosowaniu z inicjatywy Aleksandry Ignaszak. Głosowanie zakończyło się 15 głosami za pozostawieniem mapy we wcześniej ustalonym kształcie, tzw. „do wyrywania”.
Ad.4
Poruszono sprawę wprowadzanej do lokalnych restauracji potrawy „Walimiak”. Zebrani proponowali zorganizowanie pokazu przygotowywania tej potrawy.
Rozmawiano również o zorganizowaniu następnego spotkania Zjednoczonych Pasją, które przeniesiono z 4-tego na 8-mego października 2012r. Zaproponowano osobne spotkanie na temat gotowania, które odbyć się ma w Geovicie, jednak nie ustalono jeszcze terminu.
Adam Hausman zaproponował spotkanie z przedstawicielami gminy Wolin, w celu uściślenia współpracy między gminą Wolin a gminą Walim.
Aleksandra Ignaszak poinformowała zebranych o gotowych prezentacjach multimedialnych Zamku Grodno oraz Sztolni Walimskich, a także powitała Mirosława Durkę, który zajmuje się odrestaurowywaniem pojazdów historycznych oraz pokazami motoryzacyjnymi tychże pojazdów.Powiadomiła również o gotowych propozycjach napisów na tablice dla zwycięzców konkursu na potrawę „Walimiak”.
Następnie zebrani złożyli podpisy pod deklaracją Zjednoczonych Pasją.

 Protokołował                                                                  Przewodniczyła

Radosław Kasprzak                                                     Sekretarz Gminy Walim
Aleksandra