13 marca 2014 -Zjednoczeni Pasją w Białej Sowie”

W dniu 13 marca 2014 roku „Biała Sowa” w Michałkowej gościła członków grupy „Zjednoczeni Pasją”. Tradycyjnie jak podczas każdego spotkania Zjednoczonych, poruszone zostały ważne sprawy mające na celu dynamiczny rozwój turystyki oraz jej promocję. W trakcie spotkania roboczego zaprezentowano projekt legend Krainy Sowiogórskich Tajemnic. Poruszono ważne kwestie dotyczące otwarcia sezonu turystycznego w Gminie Walim. Następnie Pan Wójt opowiedział o projekcie pt. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Walim”, jego głównych celach, beneficjentach projektu oraz czasie trwania. Zaprezentowano również lokalnego wytwórcę, rękodzielnika Panią Jadwigę Stach, wykonującą prace artystyczne metodą decoupage. Na koniec poruszone zostały sprawy różne służące promocji bieżących wydarzeń i atrakcji mających miejsce w Gminie Walim.

Pragniemy bardzo podziękować pani Halinie Miernik za gościnę.