25.03.2016 ZJEDNOCZENI PASJĄ W ZAJEŹDZIE HUBERT W WALIMIU

W dniu 24 marca  2016 roku Zajazd Hubert w Walimiu gościł Zjednoczonych Pasją na kolejnym spotkaniu roboczym.

Tradycyjnie przedyskutowano wiele zagadnień, zmierzających do zaprezentowania walorów, zasobów oraz potencjału turystycznego naszej Krainy Sowiogórskich Tajemnic poza jej granicami.

Następnie:

  • podsumowano marcowy udział w XXII Targach Regionów Turystycznych – Na Styku Kultur w Łodzi,
  • ustalono istotne kwestie dotyczące:
  1. kolejnego udziały promocyjnego w Międzynarodowych Targach Turystycznych pn. Festiwal Turystyki i Czasu Wolnego – FREE TIME FESTIWAL  w Gdańsku,
  2. Otwarcia Sezonu Turystycznego Krainy Sowiogórskich Tajemnic, które odbędzie się  w dnia 16 kwietnia 2016 r. w Decathlonie na Bielanach Wrocławskich,
  • przedstawiono i zaakceptowano projekty nowopowstającego produktu promocyjnego, tworzonego w formie kolorowanki, ukazującej walory i zalety naszej gminy,

Na koniec spotkania poruszone zostały tzw.  sprawy różne, służące promocji bieżących wydarzeń i atrakcji mających miejsce w Gminie Walim.

Dziękujemy właścicielom Zjazdu Hubert za gościnę.

Kolejne spotkanie Zjednoczonych Pasja –  już w kwietniu.

Serdecznie zapraszamy ludzi “pozytywnie zakręconych”, którzy chcieliby powiększyć grono Zjednoczonych Pasją, a tym samym przyczynić się do rozwoju turystyki w gminie Walim.

dr