14.01.2016 Zjednoczeni Pasją w Ośrodku Wypoczynkowym “Sowia Grapa” w Rzeczce

W dniu 14 stycznia 2016 roku Ośrodek Wypoczynkowy “Sowia Grapa” w Rzeczce gościł Zjednoczonych Pasją na kolejnym spotkaniu roboczym.

Tradycyjnie przedyskutowano wiele zagadnień, zmierzających do zaprezentowania walorów, zasobów oraz potencjału turystycznego naszej Krainy Sowiogórskich Tajemnic poza jej granicami.

Następnie:

  • przedyskutowano projekt Kalendarza wydarzeń na 2016 rok z uwzględnieniem nowych propozycji,
  • ustalono istotne kwestie, dotyczące udziały w XXII Targach Regionów Turystycznych – Na Styku Kultur,
  • przedstawiono i zaakceptowano projekty nowopowstającego produktu promocyjnego, tworzonego w formie kolorowanki, ukazującej walory i zalety naszej gminy,

Na koniec spotkania poruszone zostały tzw.  sprawy różne, służące promocji bieżących wydarzeń i atrakcji mających miejsce w Gminie Walim.

Dziękujemy państwu Magdalenie i Witoldowi Drąg za gościnę.

Kolejne spotkanie Zjednoczonych Pasja –  już w lutym.

Wszystkich, którym na sercu leży turystyka i jej rozwój, zapraszamy do wspólnego działania w Zjednoczonych Pasją.

3416