08.11.2012r. – Spotkanie w Hali Sportowej w Walimiu

SONY DSCUstalono:
1)    Dostarczono zamówione mapy- 25 tys. sztuk
2)    Organizacja Konferencji Turystycznej dotyczącej Gminy Walim na Zamku Grodno
1.    duża konferencja
2.    pokazanie turystyki w Gminie Walim
3.    zaproszenie mediów i organizacji turystycznych
4.    termin organizacji- wiosna (prawdopodobnie marzec)
5.    Promocja Sowiaka i Walimiaka
3)    Propozycja Artura Neuberga – zdobywania punktów przez turystów odwiedzających nasze atrakcje, co byłoby nagradzane w formie medalu (Złoty Sowiak). Ewidencja punktów w formie książeczki. Projekt opracuje pomysłodawca.
4)    Do końca grudnia zebranie informacji o atrakcjach turystycznych i kwaterodawcach.
5)    Propozycja wystosowania petycji w sprawie ponownego użytkowania Jeziora Bystrzyckiego
6)    Prośba o deklarację przynależności do organizacji turystycznej
7)    Styczeń 2013 Orkiestra Świątecznej Pomocy. Przygotowanie darów na licytację.
8)    Zaproszenie na Spotkanie Bożonarodzeniowe – 14 grudnia 2012
9)    Następne spotkanie 6.12.2012 o godz. 10.00 w Ośrodku RZECZKA w Rzeczce