03.04.2014 i 15.05.2014 – Zjednoczeni nie próżnują

15 maja 2014 roku w Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu odbyło się kolejne spotkanie robocze członków ,,Zjednoczeni Pasją”, celem którego było omówienie minionych i nadchodzących wydarzeń. Podsumowano między innymi Otwarcie Sezonu Turystycznego, III Międzynarodowy Zjazd Eksploratorów RIESE MÖLKE 2014, oraz Święto Ziemi na Brzegu Jeziora, dziękując przy tym wszystkim zaangażowanym w te przedsięwzięcia. Podczas spotkania Zjednoczeni gościli Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu z siedzibą w Szczawnie Zdroju Pana Jerzego Ignaszaka, który nawiązując do Święta Ziemi zachęcał do pozyskiwania środków na działania ekologiczne, w tym edukację ekologiczną i ochronę przyrody. Wójt Gminy Pan Adam Hausman poinformował zebranych o wizycie na Zamku Grodno znamienitych gości – Ministra Pana Macieja Klimczaka Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wojewody Dolnośląskiego Pana Tomasza Smolarza. Informując o środkach pozyskanych na budowę sieci kanalizacyjnej w Rzeczce apelował o podłączanie się oraz wyrozumiałość podczas zmiany organizacji ruchu w trakcie realizacji inwestycji. Wynikiem spotkania było zaaprobowanie pomysłu Pani Sekretarz Aleksandry Ignaszak, polegającego na wydaniu folderu promującego atrakcje, zasoby, czy też walory przyrodnicze Gminy Walim, oraz naszych lokalnych rękodzielników w formie opowieści dwóch sów.
Natomiast Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA w Jugowicach gościło Zjednoczonych w dniu 3 kwietnia 2014 roku. Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich zebranych i rozdaniem zamówionych mapek wraz z legendami pn „Kraina Sowiogórskich Tajemnic”, które w niezwykle artystyczny sposób promują walory naszej gminy. Poruszony został również temat zlecenia wykonania tablic informacyjnych, prezentujących 6 legend związanych z gminą Walim, które obecnie umieszczono w miejscach będących źródłem ich powstania. Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie lokalnego wytwórcy, pani Beaty Ignasiak, zajmującej się wytwarzaniem ozdób szydełkowych, biżuterii, czy haftu kordonkowego, która zaprezentowała swoje prace.

jajo 010jajo 014jajo 018jajo 005CSC_2850CSC_2854DSC_2862DSC_2863CSC_2871