ZAGOSPODAROWYWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH

Bez tytułuInformujemy, że do dnia 15 stycznia 2015 roku, zgodnie z  § 8 ust. 4 w Rozdziale V Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim, należy przekazać do Urzędu Gminy Walim oświadczanie o ilości odpadów ulegających biodegradacji, zagospodarowanych w przydomowej kompostowni.

Druk oświadczenia można pobrać na naszej stronie oraz w Urzędzie Gminy Walim, ul. Boczna 9.

Oświadczenie o ilości zagospodarowanych odpadów BIO