Transmisje obrad Rady Gminy online

Obrady Rady Gminy Walim są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy.

Rejestracja i transmisja obrad jest niezbędna do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i nie wymaga zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunków osób uczestniczących w sesji.

Informujemy, że transmisja online z Sesji Rady Gminy Walim rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia obrad. Przerwy w trakcie obrad nie są transmitowane ani utrwalane.