Jubileusz 100 urodzin obchodziła Pani Bronisława Gibron

W dniu 24 lutego 2018  roku piękny Jubileusz 100 rocznicy urodzin obchodziła mieszkanka Nowego Julianowa Pani Bronisława Gibron.

Z tej okazji Szanowną Jubilatkę  w imieniu władz samorządowych odwiedzili: Wójt Gminy Walim Adam Hausman i Sekretarz Gminy Aleksandra Ignaszak. Życząc wszelkiej pomyślności oraz kolejnych lat życia w zdrowiu, a także samych szczęśliwych chwil w gronie najbliższych, przekazali na ręce Pani Stanisławy list gratulacyjny, bukiet kwiatów, słodki upominek oraz urodzinowy tort, a także życzenia od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i  Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka. Do urodzinowych życzeń dołączył się także Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wałbrzychu Bartłomiej Grzegorczyk, który wręczył list gratulacyjny
z wiadomością o przyznaniu świadczenia honorowego. Podczas wspólnie spędzonych chwil, Pani Bronisława urzekła nas swoim entuzjazmem, doskonałą pamięcią, świeżością umysłu i pogodą ducha. Pani Bronisława urodziła się w Kownie na Litwie, gdzie spędziła swoją młodość. Tam też ukończyła szkołę średnią. W 1957 roku wraz z rodziną przyjechała do Polski i zamieszkała w Nowym Julianowie. Wraz z mężem wychowała 3 dzieci, jednocześnie prowadząc gospodarstwo rolne. Wielką pasją Pani Bronisławy jest  czytanie, nadal interesuje się bieżącymi wydarzeniami a także sportem. Pani Bronisława doczekała się 4 wnucząt i 4 prawnucząt. Wraz z córką, wnukiem i jego żoną nadal mieszka w Nowym Julianowie. Zaprosiła nas  na kolejne urodziny, prosząc, abyśmy tylko o tym nie zapomnieli.
W imieniu wszystkich mieszkańców gminy składamy życzenia dużo zdrowia, wytrwałości i siły do pokonywania wszelkich trudów życia oraz samych radosnych dni spędzonych w gronie życzliwych i  troskliwych, najbliższych Pani sercu osób.

2202232211