REMONT MOSTU W ZAGÓRZU ŚLĄSKIM- OBJAZDY!

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa obiektu mostowego (JNI 01013243) w ciągu drogi powiatowej nr 2876 D w km 13+690 w miejscowości Zagórze Śląskie, gm. Walim” uprzejmie informujemy od dnia 19 czerwca 2018 r. nastąpi całkowite zamknięcie ruchu kołowego na obiekcie mostowym trwające do ukończenia niezbędnej przebudowy płyty pomostowej obiektu. Zakończenie robót planowane jest na 31 sierpnia 2018 r. Ruch pieszy odbywał się będzie przez wytyczone przez wykonawcę przejścia -kładki dla pieszych.

Na czas zamknięcia mostu w Zagórzu Śląskim wyznaczono objazdy:

Jugowice – Świdnica

Na odcinku Jugowice – Zagórze Śląskie przy siedzibie Caritas poprowadzony zostanie objazd przez ul. Wodną i dalej drogą powiatową nr 3371D wokół Jeziora Bystrzyckiego, aż do miejscowości Lubachów. Na tym odcinku kierowcy włączą się już na drogę prowadzącą do Świdnicy.

UWAGA: na drodze 3371D wokół jeziora aktualnie wprowadzony jest ruch w obu kierunkach

Świdnica – Zagórze Śląskie

Poprowadzony zostanie objazd, zaczynający się skrętem w prawo przed Hotelem „Borys” i wjazdem na drogę powiatową nr 3358D prowadzącą do Niedźwiedzicy i Podlesia na drogę 3360D, kierunek: Olszyniec – Wałbrzych. Potem kierowcy kierować się będą musieli z Olszyńca do Jugowic drogą wojewódzką nr 383, by następnie już w Jugowicach jechać ul. Główną (droga 2876D) do siedziby Caritas w Zagórzu Śląskim.

Objazd przewidziany jest dla aut kierujących się w stronę Michałkowej i Glinna.

zdj