XVIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

W dniu 25 marca odbył się w Szkole Podstawowej w Jugowicach XVIII Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny, który od lat koordynuje p. Wioletta Błotnicka. Wzięli w nim udział uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół z Walimia, Jedliny Zdrój i Głuszycy. W zmaganiach konkursowych należało wykazać się znajomością zasad ortograficznych, poprawnej polszczyzny, a także sprawnością grafomotoryczną. Najlepszymi z najlepszych okazali się:
W kategorii klas III:
Piotr Szewczun z PSP Walim –MISTRZ
Marcelina Popik
z SP nr 2 w Głuszycy- WICEMISTRZ
W kategorii klas IV:
Martyna Malinowska z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jedlinie Zdroju- MISTRZ
Bartosz Jeremenko
z PSP Jugowice- WICEMISTRZ
W kategorii klas V:
Aleksander Kęsik z PSP Jugowice- MISTRZ
Aleksandra Harasimowicz
z SP nr 2 w Głuszycy- WICEMISTRZ
W kategorii klas VI:
Wiktoria Malinowska z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Jedlinie Zdroju- MISTRZ
Łukasz Dziubczyński
z PSP Jugowice- WICEMISTRZ

     Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom oraz ślemy szczególne podziękowania do wszystkich opiekunów, przygotowujących do konkursu młodych orędowników poprawności językowej. Bo przecież „nie ma innego dobra tak powszechnego i tak ważnego dla nas wszystkich, jak język ojczysty” (T.E. Kołakowski)

 

 

A.Jaśkiewicz